filozoficzno-scholastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsze pytanie nie wydaje się aktualne. Przeważnie występuje się dziś przeciw przestarzałym dogmatykom nie dlatego, że podręczniki te zawierają za dużo filozoficzno-scholastycznych oraz prawniczych pojęć i ujęć, ale z tego powodu, iż brak tam terminologii nowej, będącej w powszechnym obiegu oraz ujęć odpowiadających umysłowości współczesnej. Akcentuje się przy tym potrzebę nie tyle „cytatowej” użyteczności filozofii, ile tematycznej, przygotowawczo-inspirującej, filozofii jako mądrej siostry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.