filozoficzno-semantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reizm jest kierunkiem filozoficzno-semantycznym i zasadnicze jego tezy dotyczą ontologii i semantyki. Jednak, podobnie jak pewne inne kierunki filozoficzne, obok tej podstawowej funkcji pełni on jeszcze doniosłą rolę ogólną — kulturalną i społeczną — w kształtowaniu postaw naukowych poszczególnych ludzi i środowisk naukowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stonert, Henryk 1964. Język i nauka, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo