filozoficzno-spekulatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Donnę), zapoczątkował w poi. literaturze nurt intelektualnej liryki filozoficzno-spekulatywnej. Czerpiąc zarówno z tradycji biblijnej i średniow., jak staroż. i renesansowej, nawiązując do neoplatonizmu Boecjusza i mistycyzmu Luisa de Granada (1504 lub 1505-88), zrewidował założenia światopoglądowe renesansu w duchu ideologii kat., wyrażając swój subiektywny, in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gadamer, Hans-Georg 2000. Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wyd. 2, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.