filozoficzno-teologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Że poetycznie taki herbarz wiele wart być nie może, to jasne. Wziąć paręset herbów, na każdy jakiś wiersz urodzić, i niejeden nawet, ale wierszy kilka, bo w jednym będzie początek herbu i historya tej lub owej familii, w innym pochwała, jeszcze w innym epigram lub anegdota, nieraz i filozoficzno-teologiczna rozprawa na temat tego herbu, to zadanie, jakiemu żadna ludzka siła, żaden poetyczny talent nie wydoła, to musi być zimne, wymuszone, wykute, nudne, nieznośne. Czy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo