filozoficzno-teoretyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niektórzy pisarze (Bogdanów i inni), którzy dawniej podzielali stanowisko bolszewików, jak również szereg pisarzy mieńszewickich, zaczęli szeroko „krytykować“ marksizm, jego filozoficzno-teoretyczne i naukowo-historyczne podstawy. W miejsce marksistowskiego materializmu filozoficznego podsuwali wyrafinowany idealizm; niektórzy z nich (tak zwani „bogoiskatieli“ — poszukiwacze boga i „bogostroitieli" — bogcrtwórcy) głosili konieczność stworzenia nowej religii, zatruwając świadomość mas robotniczych czadem religii. Swoją zdradę wobec marksizmu obłu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1949. Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności, Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.