filozoficzno-teozoficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) to wiele tu jeszcze oddziałały filozoficzno-teozoficzne poglądy, tkwiące prawie we wszystkich dziełach naszej wielkiej poezji romantycznej i zasilające się prawie wyłącznie nurtem dualizmu skrajnie spirytualistycznego. Tylko na gruncie tej koncepcji dualistycznego „homo platonicus“ może znaleźć jakieś uzasadnienie teoria reinkarnacji lub pogląd, że człowiek po śmierci staje się aniołem!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.