filozoficzno-tomistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie jest dziełem przypadku, że niemal wszystkie ogniska zapalne sporów przenikających współczesny katolicyzm stoją w bezpośrednim lub pośrednim związku z tomizmem. Przypomnijmy niektóre z nich. Tak np. współczesna filozofia „śmierci Boga” stanowi wyraźną reakcję na filozoficzno-tomistyczną koncepcję natury Boga i natury jego stosunku do świata. Spór o istnienie i granice prawa natury wiąże się z krytyką tomistycznej teorii podstaw etyki. Sprawa autorytetu oraz granic posłuszeństwa w społecznościach religijnych posiada swe uwarunkowania w pewnych rozstrzygnięciach tomistycznej antropologii. Nowo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tischner, Józef 2000a. Myślenie według wartości, wyd. 3, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.