filozofka-karmelitanka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nicę francuską(i), jest wzorem tego rodzaju pracy. Skromność i ścisła rzetelność sprawozdawcza autorki, jej kultura filozoficzna, dobór materiałów : wspomnień rodzinnych, świadectw kolegów, towarzyszy, uczennic i słuchaczy, księży i profesorów, aż do zeznań świadków ostatnich dni jej życia w obozie przejściowym w Westerbork w Holandii są splecione z fragmentami jej własnych pism filozoficznych, pedagogicznych i hagiograficznych, które rysują ewolucję duchową filozofki-karmelitanki od fenomenologii Husserla do filozofii św. Tomasza aż po całkowite pogrążenie się w doktrynę mistyczną św. Jana od Krzyża...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.