filozofowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) politycznej. Zawsze na pierwszy plan wysuwały się w niej sprawy wewnętrzne, sprawy ducha, a nie ciała, uczucia, a nie rozumkowania, wewnętrznej treści, a nie formy zewnętrznej, idei, a nie „systemików", wiary i natchnienia, a nie „filozofowania", walki o rozwój duszy, a nie o jedną czy dwie Izby, nie o falanstery, falangi, dobrobyt materjalny, ustawodawstwo społeczne i t. p. To były dlań rzeczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.