filterek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo że płyty typu Autochrome uprościły barwną fotografię na tyle, że stała się ona dostępna dla szerokiego kręgu amatorów, to jednak wykazywały one jeszcze wyraźne wady — płyty te miały jedynie 1/3 światłoczułości współczesnych im czarno-białych zdjęciowych materiałów fotograficznych. Taka niska światłoczułość spowodowana była nadmiernym pochłanianiem światła przez drobne filterki. Odpowiednio niska była również przepuszczalność światła w gotowym przezroczu (do dużego pochłaniania światła przez filterki dochodzi tu jeszcze zaczernienie obrazu fotograficznego) .Tego typu raster był również zbyt gruboziarnisty i nierównomierny, aby mógł pozwalać na otrzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Solf, Kurt Dieter 1980. Fotografia. Podstawy, technika, praktyka, przekł. Z. Michalski, A. Wrzesiński, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.