filtracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) simy i chrześcljaninom. Hiszpanie z niższych warstw społecznych przechodzili na islamizm i tern samem odzyskiwali wolność. Na szczytach społecznych zdarzały się podobne filtracje etniczne: Jeżeli król Alfons miał żonę Arabkę, to z drugiej strony niektórzy królowie arabscy byli żonaci z chrześcijankami. W pewnej bitwie zginęło siedmiu infantów hiszpańskich, z macierzystej krwi maurytańskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blanco-Fombona, Rufino 1935. Zdobywcy Nowego Świata, przeł. E. Boyé, Warszawa : Bibljoteka Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.