filtracyjno-pomiarowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skowym. Typową zabudowę i wyposażenie l.s. MPS na lotniskach bazowania stanowią: budynek administracyjny z pomieszczeniem na laboratorium, zbiorniki paliwowe podziemne lub naziemne, punkty przyjmowania paliwa z cystern kolejowych, punkty wydawania paliwa do cystern samochodowych z filtrami i przepływomierzami, pompownia paliwowa, magazyn olejowy z. rampą samochodową, remiza na agregaty filtracyjno-pomiarowe, warsztat podręczny, zbiorniki przeciwpożarowe. Zaopatrywanie samolotów w paliwo odbywa się za pomocą dystrybutorów samochodowych, dowożących paliwo do miejsc postoju samolotów lub też przy zastosowaniu rurociągów paliwowych, łączących wyposażony w pompownię skład materiałów pędnych z centralną płaszczyzną postoju samolotów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.