filtros

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Napowietrzanie mieszane. Oprócz omówionych wyżej metod stosowane są również mieszane sposoby napowietrzania ścieków w procesie osadu czynnego. Do nich należą sposoby Imhoffa, Dorra. Wykorzystuje się w nich częściowo do natleniania ścieków sprężone powietrze podawane za pomocą filtrosów. Ruch ścieków dla utrzymania osadu w stanie zawieszonym wywoływany jest przez mechaniczne urządzenia, np. mieszadła zainstalowane pod wodą. Mieszadła obracają się w kierunku przeciwnym do kierunku wznoszenia się pęcherzyków powietrza wypływających z filtrosów, a to w celu dłuższego ich zatrzymania w cieczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.