filtrowalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Racjonalne szybkości filtracji, rzędu 0,5 do 1,0 m3 • m-2 • h-1, można osiągnąć wytwarzając lakiery z bardzo drobno zdyspergowanych materiałów, nawet przy zawartości części stałych do 40%. Warunki uzyskania dobrej filtrowalności są następujące: 1) Wyjściowy lakier bezbarwny musi być wstępnie dokładnie przefiltrowany. Filtracja w wirówkach nie jest wystarczająca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leszczyński, Stanisław 1972. Filtracja w przemyśle, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.