finitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W większości opisów znaczeń om- brak jest wyraźnego rozgraniczenia jego rzeczywistych znaczeń. Np. czasowniki finitywne, kwalifikatywne, normatywne, normatywno-perduratywne, perfektywne proste i in. skupiają się w AG w jednym znaczeniu: „3aBepuieHHe h npeKpamemie”; Usz. i Ziem.10 uznają odpowiednie znaczenia za „odcienie” jednego znaczenia „3aKOHHeHHOCTb” (Usz. zwraca jed...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bo­­­­­­­­gusławski, Andrzej 1963. Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław : Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.