firana-emblemat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Absurdalnie wielki bukiet sztucznych róż jest w obrazie oświadczyn drzewem rosnącym przed domem Feni i emblematem liryzmu. W obrazie V-tym zmienia się w rozetę wieńczącą wielką, zjeżdżającą z góry firanę-emblemat mieszczańskiego życia nad łóżkiem Lejzorka i Niusi. W chwilę później ten sam bukiet róż jest słońcem zapadającym za jerozolimski horyzont, nastrojowym emblematem Ziemi Obiecanej. Podobne metamorfozy przechodzi wypalona słońcem, abstrakcyjna płaszczyzna umieszczona w tle sceny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wirth, Andrzej 1964. Teatr jaki mógłby być, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.