firma-gigant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia wielu drobnych przedsiębiorstw, powstały firmy-giganty w dużej mierze zdolne do kontroli podaży, a więc i cen towarów. Niewątpliwie w niektórych dziedzinach życia gospodarczego konkurencja zachowała się po dziś dzień, dominującym jednak typem przedsiębiorstwa w ekonomii amerykańskiej są olbrzymie korporacje. Ich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.