firma-matka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1975 roku będzie osiem razy wyższa. Ale najważniejsze, że dwie trzecie przemysłowego eksportu USA to produkty i usługi jakie firmy-matki sprzedają swym filiom za granicą. Tu trzeba zaznaczyć, że filie to klient niezupełnie samodzielny wobec przedsiębiorstwa matcrynego, co tłumaczy, iż ceny praktykowane w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.