fitocenoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cpMTocpM3Mo.norMH / fizjologia roślin cpkTO<pTopa / (Phytophthora infestans De By) zai-aza ziemniaczana (fitopat.) cf)HToueH03 m fitocenoza, środowisko roślinne (b ol.) cjJMTOLłeHonorMsi / r auka o fitocenozie cpHcpM / (Tringa g’areola L.) bro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.