fizjocenotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Twórcą oryginalnych koncepcji badań krajobrazowych był A. Wodziczko (1932, 1950). Dowodził on, że podejście krajobrazowe nazywane również fizjocenotycznym obejmuje biologię krajobrazu czyli analizę sposobu funkcjonowania krajobrazu i powiązań pomiędzy jego składowymi, pielęgnację i higienę krajobrazu czyli jego ochronę i kształtowanie oraz uprawę krajobrazu czyli jego zagospodarowanie. W 1938 r. J. Paczoski wprowadził termin „panceoza”, którym określał całokształt związków między światem materii „żywej” i „martwej”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.