fizjokrata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nęło temi założeniami i zburzyło je. Skoro dobra zewnętrzne krzeszą z siebie siły i szerzą ruch dalej, tedy z prostych środków stają się one głównym czynnikiem życia; praca zaś koło nich wskutek łączenia się narodów w grupy gospodarcze doznaje uszlachetnienia. Już odrodzenie zapoczątkowało tu przewrót, który zwłaszcza we Francji XVII. stulecia wywołał wielkie dzieła, a z biegiem czasu wytworzył też swoiste teorje. Merkantyliści oraz fizjokraci usiłowali poddać tę całą dziedzinę szczególnym zasadom i wywarli tym wielki wpływ również na życie praktyczne. Ale wszystkie dotychczasowe prace tego rodzaju przewyższył A. Smith, on też wywarł największy wpływ na poglądy życiowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.