fizjologiczno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fizjologiczno-akustyczna różnica między przednim zębowym ł a zredukowaną odmianą tegoż dźwięku u jest bardzo wyraźna, a jednak każdy Polak odczuwa jako identyczne znaczeniowo zespoły dźwięków bały i bauy, łava i uava, łyska i uyśka itp.: różnica między ł a y...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.