fizykalno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na langue i parole — twór językowy i akt mowy. Ponieważ istota dźwięku nie polega, jego zdaniem, na jakości fizycznej, lecz na jego funkcji rozróżniającej w ramach określonego systemu dźwięków, wysuwa on postulat, aby oprócz zwykłej nauki o dźwiękach -* która zajmuje się dźwiękami jako jednostkami fizykalno-akustycznymi — utworzono zupełnie nową naukę, określoną przez Trubieckiego jako fonologia26. Tej nowej nauki o dźwiękach nie było dotychczas w lingwistyce. Od czasu sformułowania w roku 1928 na I Międzynarodowym Kongresie Lingwistów w Hadze pierwszego programu fonologii i ukazania się w roku 1929 wydawnictwa szkoły praskiej fonologia stała się częścią składową językoznawstwa. Po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.