fizyko-matematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niejszych własności ciał jest przedmiotem matematyki. „Wielkość, przedmiot matematyki, mogła być rozważana albo w odosobnieniu, niezależnie od indywiduów realnych oraz indywiduów abstrakcyjnych, których wielkości miało się znajomość, albo jako będąca w tychże indywiduach realnych i abstrakcyjnych, bądź też w ich skutkach badanych w zależności od realnych i przypuszczalnych przyczyn; ten drugi kierunek namysłu doprowadził do podziału matematyki na matematykę czystą, matematykę mieszaną i fizyko-matematykę”11...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zelnik, Halina (red.) 1992. Fragmenty filozoficzne ofiarowane Henrykowi Hiżowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Warszawa : Zakład Semiotyki Logicznej UW ; Polskie Tow. Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.