flandryjsko-angielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ok. 1330—ok. 1400 William Langland (303) 1331— 	1355 Stefan Duszan carem serbskim (328) 1331 27 IX Bitwa pod Płowcami (341) 1332 Rozejm polsko-krzyżacki (341) 1333— 	1370 Kazimierz Wielki królem Polski (341) 1334— 	1342 Pontyfikat Benedykta XII (311) 1335 Zjazd wyszehradzki (341) 1337 Umowa handlowa flandryjsko-angielska (287) 1338 16 VII Zjazd w Rense (312) 1339 Rezygnacja Kazimierza Wielkiego ze Śląska (342) 1339 Układ sukcesyjny polsko-węgierski (342) 1340 Bitwa nad Salado (368) ok. 1340 Widoki opanowania przez Kazimierza Wielkiego Rusi Halickiej (342)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Manteuffel, Tadeusz 1965. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.