flankowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na prawym skrzydle w kierunku na Hołosko Wielkie ciężko walczył batalion 19 pp pod dowództwem mjr. Romualda Majewskiego. Zajął on podstawę wyjściową na północnym skraju Zamarstynowa i rozwinął jedną kompanię okrakiem na szosie, drugą ppor. Kosmacza na prawo od niej, odwód zaś za lewym skrzydłem. O godz. 17.10 oddziały ruszyły i weszły na otwartą łąkę, którą chciały przeskoczyć jednym tchem, ale gdy tylko wypadły z zabudowań, rozszalał się ogień krzyżowy ckm. Jedne bijąc flankowo z Hołoska Małego, drugie na wprost z Hołoska Wielkiego, zalały dolinę pociskami. Największa ich nawała uderzyła w lewe skrzydło batalionu, skrwawiła je mocno i przydusiła do ziemi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rydz-Śmigły, Edward et al. 1989. Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.