fomoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SUCHA ZGNILIZNA, choroby roślin wywoływane gł. przez różne gatunki grzybów; do ważniejszych należą: s.z. roślin kapustnych, jedna z—*■ fomoz, wywoływana przez Phoma Ungarn; objawia się ha siewkach roślin kapustnych jasnymi, powiększającymi się plamami; powoduje ich więdnięcie i zamieranie; u starszych roślin porażeniu ulegają także górne części korzeni; powstają na nich suche, spękane, szarobrunatne plamy (często z czerwonobrunatną obwódką); zwalczanie polega na termicznym zaprawianiu nasion, niszczeniu resztek roślin po zbiorze, na stosowaniu płodozmianu 4-letniego oraz na odkażaniu ziemi; s.z. kłębów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.