fonem-program

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fakt realnego istnienia fonemu-programu mózgowego nie stanowi przy tym żadnej przeszkody dla posługiwania się w opisie głośnych realizacji tego 8 Halina Mierzejewska, Zaburzenia polskiego systemu fonetycznego w niektórych wypadkach afazji, Ossolineum, 1971; Afatyczna dezintegracja fonetycznej postaci wyrazów, Ossolineum, 1977...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.