fonetycznoakustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wybór metody zależy od licznych czynników natury lingwistycznej, a także od środowiska tak hardware'owego, jak i software'owego. Niniejsze studium doświadczalne ma na celu znalezienie stosunkowo prostej metody klasyfikacji, a na dalszym etapie, rozpoznawania w tekście mówionym określonego rodzaju przebiegów akustycznych, mianiowicie apeńodycznych, którym w dziedzinie częstotliwości odpowiadają widma ciągłe, a więc nieprążkowe oraz nie posiadające składowych prążkowych. Takie przebiegi stanowią segmenty fonetycznoakustyczne odpowiadające bezdźwięcznym głoskom trącym oraz segmentom quasi-impulsowym i szumowym bezdźwięcznych głosek zioartych i zwarto-trących. W tym miejscu rozpatruje się polskie bezdźwięczne głoski zwarte i trące. Pierwsze są w większości kontekstów fonetycznych polisegmentalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.