foniczno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Saussure zauważył, że sama możliwość zidentyfikowania tego samego znaku w jego dwóch zastosowaniach, różnych nawet w jednym akcie parole, zależy od langue, który sprawia, że rozpoznajemy jako jeden znak-typ oba jego wystąpienia, z pewnością nieidentyczne ani pod względem materialnym, ani w realizacji foniczno-akustycznej, ani w odcieniach znaczeniowych, np. la guerre, je vous dis la guerre! Sens w obu wypadkach jest inny i pozwala na różne skojarzenia myślowe — nawet oscylograf zarejestrowałby znaczne zróżnicowanie dźwiękowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.