fonologiczno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pewnym punkcie derywacji na diagramie (1) następuje wyodrębnienie cech fonologicznych wszystkich składników znacznika frazowego, które, w uporządkowaniu linearnym, podlegają obróbce fonologiczno-akustycznej6. Ten znaczący moment w derywacji wyrażeń językowych określany jest mianem operacji Wydruk (Spcll-out)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.