formalnotreściowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozpatrzmy teraz dokładniej poszczególne elementy formalnotreściowe, składające się na Utopię. Zacznijmy od jej festivitas. W jaki sposób humor i rozrywka miały równoważyć się z dydaktyzmem dzieła? Oto w taki sposób, że Morę, jak Shaw i Chesterton, przedstawiał poważną sprawę z humorem, pokpiwał z czytelnika i z siebie samego, ale to, co chciał w ten sposób powiedzieć, było rzeczą całkiem poważną. Utopia po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
More, Thomas 2001. Utopia, przeł. K. Abgarowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.