fosfoheksoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ten ostatni kompleks wchodzi w cykl Krebsa. Druga droga przemian cukrowych polega na utlenianiu całkowitym (aż do C02) pierwszego węgla fosfoglikozy z powstaniem fosfopentozy; trzy cząsteczki fosfopentozy przekształcają się w szeregu reakcji w ten sposób, że odtwarzają się 2 cząsteczki fosfoheksozy i pozostaje fosfotrioza, która może włączyć się w szlak glikolizy, albo z drugą fosfotriozą odtworzyć fosfoheksozę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.