fosfoproteinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odpowiednią cyklazą nukleotydową. Wchodzą one w skład wielkocząsteczkowego kompleksu, który jest odpowiedzialny za reakcje komórki, wywołane działaniem substancji przekaźnikowej, hormonu lub innej biologicznie czynnej substancji (np. leku) na receptor. N.c. aktywują komórkowe enzymy, tzw. kinazy białkowe, które z kolei przenoszą grupy fosforanowe (za pośrednictwem odpowiednich fosfataz fosfoproteinowych) na akceptorowe białka enzymatyczne i strukturalne. W wyniku tych procesów dochodzi do aktywacji mechanizmów wydzielniczych, pompy jonowej w Wonie komórkowej (zmiana potencjału Wonowego) i aktywacji innych procesów wewnątrzkomórkowych. Procesy fosforylacji białek błonowych są szczególnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.