fotografik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uznanie dla zasług Zofii Zwolińskiej w dziedzinie fotografii krajoznawczej. 7ofia Zwolińska należy do wybitnych fotografików tatrzańskich. Specjalizuje się w zdjęciach roślin dziko rosnących w Tatrach, a także na innych obszarach Polski. Posiada archiwum liczące 10 tysięcy negatywów, skatalogowane wzorowo według siedlisk roślinnych zgodnie z systematyką botaniczną pod kątem ekologicznym. Ma również zna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.