fotogrametryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kiedy armia kwantuńska przystąpiła do wielkich przygotowań przeciwko Rosji, lotnicy sowieccy rozpoczęli zdjęcia fotogrametryczne gór oddzielających Turkiestan od Syberii; z trudem zdołano udostępnić drogę przez Przełęcz Czokbar dla ułożenia toru kolejowego długości 1.440 km, a 28 kwietnia 1930 r. otwarto już kolej «Turksib», obsługującą wzdłuż granicy chińskiej kraj, którego znaczenia nie podobna w tej chwili ocenić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zischka, Anton 1937. Japonia, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : TEiM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.