francusko-kreolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stek dystynktywnych. W takich wypadkach może być tak, że jednostka inwentarza, która nie ma odpowiednika w drugim inwentarzu, nie wchodzi w żadną z proporcji systemu. Ten stan rzeczy zachodzi np. w językach francusko-kreolskich, w których /r/ występuje w nagłosie wyrazu, np. riche, ale nie jest reprezentowane w wygłosie wyrazu lub sylaby (pour lub perdu „wymówione bez r“). W takim wypadku wypada po prostu powiedzieć, że dystrybucja fonemu wykazuje luki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Martinet, André 1970. Podstawy lingwistyki funk­cjonalnej, przeł. L. Zawadowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.