francusko-niemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miejska znajdować w stosunkach ciężkich ściowej przeciwstawili Polacy skonsolidoi nie wiele mogła zdziałać. O pewnych go- wanie się i własny system gospodarczospodarczych pociągnięciach z owych cza- kulturalny. Ludność polska ruszyła do sów świadczy zbudowanie z pożyczki, ga- miast, przechylając szalę wpływów polzowni w r. 1856 i wodociągów w r. 1865. skich w rzemiosłach i handlu. Podczas Po wojnie francusko-niemieckiej na- gdy Niemcy tworzyli potężny przemysł na stał okres polityki przeciwpolskiej. Ger- Zachodzie, powstał w Poznaniu polski inańskiej walce kulturalnej i narodowo- stan mieszczański...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piłsudski, Józef 1938. Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 10. Skorowidze i uzupełnienia, Warszawa : Instytut Józefa Pił­sud­skie­go
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.