ftalowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiele wyrobów lakierowych jest przystosowanych przez producentów do natrysku elektrostatycznego, np. wyroby lakierowe ftalowe (syntetyczne) styrenowane, poliwinylowe, chlorokauczukowe, ftalowo melaminowe, chemoutwardzalne itd. Stos. tych wyrobów zapewnia dużą oszczędność materiału, ułatwia automatyzację procesu wykończania, stwarza lepsze warunki bhp, szczególnie przy malowaniu elementów rurowych, konstrukcji siatkowych i ażurowych. Do natrysku elektrostatycznego są też stos. farby proszkowe (-+ farby proszkowe)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.