fulfulde

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podobną alternację w fulfulde i ibibio, językach należących do rodziny nigero-kordofańskiej. Bardzo proawdopodobne jest, że alternacja wykładników aspektu nie reprezentuje dziedzictwa afro-azjatyckiego, lecz jest raczej wynikiem kontaktów arealnych, sąsiedzkich, pod wpływem których wykształciła się jako wspólna innowacja. Taka hipoteza znajduje coraz więcej zwolenników wśród afrykanistów, którzy upatrują w niej cechę typologiczną właściwą językom Czarnej Afryki3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom po-święcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.