fulmar

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzy polami lodowemi znajdują się otwarte przestrzenie wodne. Pod 81° szerokości póln. na ziemi Księcia Rudolfa, podróżnicy Payer i Wyeprecht widzieli skaliste brzegi literalnie pokryte od góry do dołu gnieżdżącemi się ptakami i obserwowali olbrzymie stada wędrowne, kierujące się na północ cło bieguna. Mewy, edredony, rybołówki, fulmary, nurzyki i alki ożywiają morze. Z niecierpliwością Eskim oczekuje przybycia tycli stad niezliczonych, bo wtedy nastaje koniec jego głodu. Skoro tylko ptaki zajmą te miejsca, gdzie się gnieżdżą, tak zwane ptasie góry, czyli ptasie bazary, Eskim znowu. ma świeże mięso i jaja w dostatecznej ilości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łaganowski, Stefan (zebr.) 1923. Ziemia w opisach i obrazach. Wypisy geograficzne. Cz. I, wyd. drugie, Warszawa : M. Arct
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.