funkcjonalno-sztabowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Struktury takiej, teoretycznie możliwej, w praktyce jednak nie spotyka się „poza całkiem drobnymi lub źle zorganizowanymi instytucjami”25. Dla sprostania wymaganiom kierowania współczesnym przedsiębiorstwem przemysłowym nieodzowne jest właśnie istnienie — i to na różnych szczeblach zarządzania — wyspecjalizowanych komórek funkcjonalno-sztabowych (problemowych), zajmujących się w sposób fachowy różny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jarosz, Maria 1967. Samorząd robotniczy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.