funktor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3 Terminem tym zastępuję stosowany przez logików termin „funktor“, który by tu był nieodpowiedni ze względu na inne niż w logice traktowanie w gramatyce samej „funkcji“; w gramatyce „funktorem“ byłby każdy człon pełniący jakąś funkcję, nie tylko czynną (efektora), ale i bierną (zarodu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.