furanoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tetycznie innymi metodami; występuje w pro- s./ duktach suchej destylacji drewna niektórych ^ drzew iglastych, np. jodły; pierścień furano- uran wy występuje w strukturze pierścieniowej niektórych cukrów (tzw. furanozy, —♦ monosacharydy); f. nie ma zastosowania w przemyśle chem. ; spośród jego pochodnych duże znaczenie ma—♦furfurol (aldehyd furylowy)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.