futuralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Język słoweński XVI - XVIII wieku i współczesny język serbskochorwacki reprezentują pod tym właśnie względem dawniejsze stadium rozwoju tej złożonej formy futuralnej. Na całym obszarze południowosłowiańskim istnieje zależność między budową futurum z *xUeti i stopniem realizacji tendencji do zaniku infinitiwu. Najlepiej widać to na zróżnicowanym obszarze języka serbsko-chorwackiego, gdzie bezokolicznik utrzymał się zwłaszcza jako zgramatykalizowana część składowa formy futuralnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFRiS - Studia z Filologii Rosyjskiej i Sło­wiań­skiej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.