futurologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lecz czy na lepsze lub na gorsze? Osiągnięcia w dziedzinach wielu nauk oraz technik wydają się imponujące i można oczekiwać, iż postęp w tej mierze posiada perspektywy otwarte i rozległe, chociaż — nie sądzę — aby dotarły do istoty najbardziej tajemniczych zagadnień bytu. Gdyby mnie jednak spytano o zarysy oraz treści właśnie się rozpoczynającej epoki nowej — uchyliłbym się od odpowiedzi, futurologiczne dociekania nie budzą ani mojej sympatii, ani żywszych zainteresowań, jestem tylko pisarzem, natomiast pisarstwo, wedle mego mniemania, może przewidywać, lecz wizjonerstwa nie może zaprogramować. Kiedyś się okaże, czy coś rzeczywiście ważnego potrafiłem przewidzieć. Wynik będzie prawdopodobnie negatywny. I w porządku! lecz zaczynać od zanurzania myśli i słów w płynnym wosku?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1957. Z dnia na dzień, Londyn : Orbis Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo