futurowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rakteryzował grupę studentów polskich w Moskwie w latach pięćdziesiątych: „Grupowali się najprzód prowincjami” według „tradycji rodowych, akcentu mowy, form towarzyskich [...]. Ugrupowania pierwotne, futurowskie [!] przekształciły się rychło pod działaniem warunków życia praktycznego, rozmów, sporów, lektury i urządzeń narodowościowych” 15...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czepulis-Rastenis, Ryszarda 1973. «Klassa umysłowa». Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.