futurystyczno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Majakowskiego futurystyczno-komunistyczna wizja wspólnego domu jest utopią czynną, heroiczną, prospektywną. Jest wizją idealnej koegzystencji narodów za pięćdziesiąt, sto czy dwieście lat, wizją „komunistycznego daleko”. Pierwsza budowla, fundament to „Eresefeseria”, Rosja, wszechrosyjski dom. W wyniku totalnej wojny rewolucji, dom ten rozrasta się „na cały Paryż, na świat i wszechświat”. Powstaje „wszechświatowa” komuna, dom ponadnarodowy „socjalistycznej” nacji, „ziemi niepo11 Tamże, s. 14...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo