futuryzować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mach wyszukanych, o klasycyzującej metaforyce. Zdawać by się więc mogło, że ów uczeń Hćrćdii i Baudelaire’a, samotnik i egotysta, skupiony na sprawach sztuki i własnego wnętrza, traktować będzie zagadnienia aktualne z pogardą. Nic jednak podobnego! Równocześnie — w swych pisanych nieregularnym, tonicznym wierszem futuryzujących poematach i w swej zjadliwej publicystyce prozaicznej — objawia się jako pisarz po uszy zaangażowany w aktualiach. Jak pogodzić tego czułego liryka z napastliwym pamflecistą, jak — tego chłodnego artystę z namiętnym publicystą, wizjonerem?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sandauer, Artur 1973. Poeci trzech pokoleń, wyd. czwarte rozszerz., Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.