fuzyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Leczenie zeza należy rozpocząć w chwili jego powstania i zakończyć przed upływem 6 roku życia, tj. w okresie, w którym kształtuje się odruch fuzyjny. Duże znaczenie w leczeniu zeza odgrywają środki ogólnie wzmacniające (właściwe odżywianie, witaminy, preparaty wapnia) i uspokajające (np. preparaty bromowe). W przypadkach niemożności uzyskania widzenia obuocznego należy w każdym razie w celu kosmetycznym dążyć do ustawienia prawidłowego gałek ocznych (operacyjnie) przed pójściem dziecka do szkoły, by zaoszczędzić mu przykrości ze strony kolegów. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju psychiki dziecka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Altenberger, Stanisław 1965. Podręcznik okulistyki dla studentów akademii medycznych, wyd. 4 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.